Utsmykninger

Her vises saker og ting som kan betegnes som utsmykninger- Det meste er gjort av meg alene, men utsmykninger for Statens Vegvesen er utført i samarbeid med Marianne Mittet Solbrå og Linda Bakke. NB. Galleriets innhold og størrelse på bilder er under redigering