Taarnet, en hyllest til Brueghel

Collage med utgangst punkt i Brueghels "Babels tårn"

Den gamle historien om Babels tårn illustrerer utmerket det som er et grunnleggende menneskelig problem. I vår iver for fremgang og vekst vokser ting ofte groteskt ut av proporsjoner.

Når vi ikke har tenkt gjennom konsekvensene våre nyvinninger og oppfinnelser har på omgivelsene, slår det tilbake på oss selv med full styrke. Våre handlinger får uønskede virkninger. I vår tid ser vi katastrofale følger. Jaget på kortsiktig  gevinst og vinning gjør at vi lukker øynene for realitetene. Tårnet blir høyere og høyere og faren for at tårnet raser sammen blir større og større.

“Nine-eleven innslaget” i bildet ble før øvrig produsert før datoen for angrepet på tvillingtårnene. Det er slike hendelser når en arbeider med kunst, som motiverer for å holde frem med virksomheten. Bildene “vet ting” en ikke selv vet….

Og våre politikere har dessverre ikke riktig “verktøy” tilgjengelig for å løse utfordringene. Ofte er de mer opptatt av å felle sine politiske motstandere og å oppnå maktposisjoner for egen vinnings skyld.