Meningen med livet

Det inntas et måltid til venstre i bildet. En tenker befinner seg liggende på bakken, nærmest under bordet. I bakgrunnen fremtrer et "Steineraktig", universitetslignende bygg.

Helt siden unge år har jeg vært opptatt av hva som kan være meningen med tilværelsen… Og jeg føler dyp takknemlighet for å deltatt på reisene rundt solen i snart 67 år. Da jeg var Steinerskolelærer i noen få år, leste vi boka om fiskeren Markus i klasserommet. Gabriel Scotts funderinger i denne boka, tiltaler meg sterkt. Fiskerens ydmykhet og hans tanker omkring tilværelsens gåter er dype og ikke minst poetiske.

(Hans refleksjoner har ellers noe felles med Henry Miller! (Miller på sitt beste). Millers bøker ble forøvrig ikke brukt til høytlesning i klasserommet. Men de inspirerte meg sterkt i yngre år.) Stein Mehrens dikt; “Menneske bære ditt bilde frem” er en annen inspirasjonskilde.

I bildet “Meningen med livet” inntas et måltid til venstre i bildet. En tenker befinner seg liggende på bakken, nærmest under bordet.

I bakgrunnen fremtrer et “Steineraktig”, universitetslignende bygg. Mot en dramatisk himmel vokser frem en fjellaktig kløft med fossefall, over de to som nyter sitt måltid. Vannets kretsløp har en fremtredende plass i komposisjonen. Sentralt i bildet står en beskjegget mann lent mot masten i en liten seilbåt. Ved hans side i båten sitter en vever og vakker kvinne. Vannspeilet fanger motivet og snur det på hodet. I bildets mellomgrunn bedrives jordbruk. En mørk skikkelse bedriver kompostering. Landbrukets kretsløp belyses. Foredling er et hovedtema i bildet. I dyrkning såvel som i tenkning er foredling vesentlig… Er foredling og utvikling meningen med livet?