Blind leder blind

“Blind leder blind”, et klassisk almenmenneskelig tema. Bildet er en kritisk kommentar til samtiden. Er vi ledet av mennesker som setter kortsiktig profitt og egen vinning øverst på dagsordenen? Vår erfaring tilsier dessverre at dette skjer igjen og igjen. En hyllest til Brueghel.

Vi havner stadig vekk i grøfta. Vi har ledere ideologier som ikke “spiller på lag” med naturen.
Dagens situasjon viser dette med all tydelighet.

Fisk med innhold av PCB, kvikksølv og bromerte flammehemmere forteller oss at vi må gjøre alt vi kan for å snu utviklingen. Dette gjelder også i vårt nærmiljø. Kunstverket er opprinnelig fra 2009. Nå i 2023 er situasjonen verre enn noen gang. Men det skjer heldigvis mye positivt som kan være med på å snu utviklingen….